تالار جراحی

 

 

یکی از بخش‌های مهم بیمارستان‌های فوق تخصصی نورافشار بخش جراحی می‌باشد که بیمارانی که نیازمند عمل جراحی می‌باشند در این بخش‌ بستری شده و بعد از انجام عمل جراحی توسط بهترين جراحان نامی و مجرب كشور با امكانات و تجهيزات پيشرفته و بهره گيري از مراقبت پرستاری حرفه‌ای و پرستاران دوره دیده بهره مند شده و دوره بعد از عمل را سپری نمایند.

همچنین این بيمارستان با در اختیار داشتن 5 تالار جراحی مجزا ، دو بخش مراقبت هاي وي‍ژه و بخش های بستری، ‌شرايط مناسبی را برای حضور بيماران در اين بيمارستان فراهم كرده است.در اين مركز بيشتر اعمال جراحی به صورت كم تهاجمی و به روش آرتروسكوپيک و آندوسكوپيک انجام می شود که برش های كوچک جراحی و بازگشت سريع تر از مزايای اين روش جراحی است.

 

 

X