به وب سایت بیمارستان نور افشار خوش آمدید

آموزش

 

لیست دوره های عمومی و تخصصی برگزار گردیده سال 95 بر اساس الویت های آموزشی کارکنان بیمارستان

 

     

 

   

 

 

تاریخ

مدرس

گروه هدف

عنوان دوره

95/01/25

 

کلیه پرسنل پرستاری بیمارستان

الکتروشوک

95/01/27

 

کلیه پرسنل پرستاری بیمارستان

کار با ونتیلاتور

95/02/2

 

کلیه پرسنل پرستاری بیمارستان

آتش نشانی

10/ 02/ 95

 

کلیه پرسنل پرستاری بیمارستان

کار با دستگاه ABG

95/02/14

 

کلیه پرسنل بیمارستان

مفاهیم کمیته ها

95/03/4

 

کلیه پرسنل بیمارستان

مدیریت بحران

15/ 03 / 95

 

کلیه پرسنل بیمارستان

ایمنی و سلامت شغلی

95/04/5

 

کلیه پرسنل بیمارستان

مدیریت خطر

16/04/ 95

 

کلیه پرسنل بیمارستان

کنترل عفونت

95/05/2

 

کلیه پرسنل بیمارستان

مدیریت بحران

17/ 95/5

95/05/17

 

کلیه پرسنل خدماتی

کنترل عفونت

بهداشت محیط

95/06/6

 

کلیه پرسنل بیمارستان

مفاهیم اعتبار بخشی

95/07/21

 

كمك بهیاران

انواع شیو های محل جراحی

95/08/14

 

كمك بهیاران

ارزیابی بیماران قبل و بعد از عمل جراحی

95/09/18

 

كمك بهیاران

مراقبت از چست تیوب

95/10/11

 

کلیه پرسنل بیمارستان

کنترل عفونت

95/11/3

دانشكده پرستاري شهيدبهشتي

پرستاران اورژانس

ترياژ

18و95/11/19

دانشكده پرستاري شهيدبهشتي

پرستاران ICU واورژانس

احیای قلبی ریوی پیشرفته

95/11/11

دكترعبدالهي

سرپرستاران

تفسير ECG

 


 


 

 

 

 

تاريخ

گروه هدف

سخنران

رئوس مطالب آموزشي

7/2/95

كليه منشي ها

خانم افضلي

آمار و مدارك پزشكي / مستند سازي   پرونده ها

11/2/95

كليه كادر درمان پرستاري

خانم ميرشفيعي/خانم عليمرداني

ارزيابي اوليه بيماران و تشخيص پرستاري/ آموزش به بيمار و خانواده/ترياژ

14/2/95

كليه پرسنل

خانم ميرشفيعي

مديريت خطر / ايمني بيمار و گزارش خطا

19/2/95

كليه پرسنل

آقاي حسن زاده

احياي قلبي ريوي پايه

22/2/95

پرسنل بيهوشي

خانم جليلوند

بي حسي هاي منطقه اي / بيهوشي و آماده سازي كودكان

25/2/95

پرسنل واحد تغذيه

آقاي مهندس شفيعي

بهداشت محيط و مديريت خدمات غذائي

28/2/95

كليه پرسنل

خانم ميرشفيعي – خانم منصوري

تشخيص ارزش ها و عقايد گيرندگان خدمت و رعايت حقوق آن ها و ارتقای مهارت هاي رفتاري و ارتباطي

3/3/95

پرسنل بخشهاي ويژه

پزشكان

آقاي حسن زاده

احياي قلبي ريوي پيشرفته و كار با دستگاه دفيبريلاتور ، ونتيلاتورو...

6/3/95

كليه پرسنل

آقاي روشن

كنترل عفونت

8/3/95

كليه پرسنل

آقاي مهندس شفيعي

بهداشت محيط و مديريت پسماند

12/3/95

بخصوص پرسنل بخشهاي ويژه

خانم فاطمه موسوي /ميرشفيعي

ارزيابي سطح هوشياري / پايش هموديناميك

16/3/95

كليه پرسنل

خانم مجد آبادي

آتش نشاني

19/3/95

بخصوص پرسنل بخشهاي ويژه

خانم اسماعيلي

محاسبات داروئي

23/3/95

بخصوص پرسنل بخشهاي ويژه

آقاي دكتر جعفريان

آشنايي كامل با تغذيه و دارو درماني بيماران داراي سطح هوشياري پايين

 

تاريخ

گروه هدف

سخنران

رئوس مطالب آموزشي

95/3/25

كليه مسئولين واحدها و بخش ها

خانم عسگريان

بهبود كيفيت

95/3/3

كليه پرسنل

آقاي حسن زاده

مديريت بحران

95/4/2

بخصوص پرسنل بخشهاي ويژه

آقاي دكتر كارگر

آگاهي از كار با دستگاه ونتيلاتور و تنظيمات ابتدايي

95/4/5

كليه پرسنل

خانم مجد آبادي

ايمني و سلامت شغلي ، سلامت كاركنان/ روشهاي پيشگيري از فرسودگي شغلي

95/4/9

كليه پرسنل

خانم اسماعيلي

آگاهي از نحوه مراقبت از بيماران بي قرار در بخش هاي ويژه / مديريت درد و كنترل درد

95/4/11

كليه پرسنل

خانم دكتركاظم زاده

مرگ و مير وعوارض   بيمارستاني ، بيماران درحال احتضار

95/4/15

بخصوص پرسنل بخشهاي ويژه

آقاي حاج حيدري

وضعيت و پوزيشن بيماران و نحوه جابجائي بيماران   بر حسب مورد/ پيشگيري و درمان زخم فشاري

95/4/20

بخصوص پرسنل بخشهاي ويژه

آقاي دكتر كارگر

تفسير آزمايشهاي خون و گازهاي خون شرياني

95/4/22

بخصوص پرسنل بخشهاي ويژه

و بخش هاي درمان

پزشكان / پرسنل داروخانه

خانم دكتر موذن

اشتباهات داروئي و آموزش داروئي و لوازم مصرفي پزشكي

95/4/24

كليه پرسنل

آقاي دكتر باطني

اخلاق پزشكي


* بخشهاي ويژه شامل بخش اورژانس ، بخش آي سي يو و اتاق عمل ميباشد.

 

 كليه كلاسهاي آموزشي ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

آمادگي آزمون هموويژيلانس جلسه دوم   94/11/21

آمادگي آزمون هموويژيلانس جلسه اول   94/11/15

آموزش اوپراتوري تست ورزش  94/11/13

احیای قلبی - تنفسي پيشرفته  چهار شنبه  94/11/7   

احیای قلبی - تنفسي پايه  سه شنبه   94/11/6 


 

دوره آموزشي مديريت بحران براي اعضاء چارت بحران بيمارستان در تاريخ هاي 12 و 19 اسفند ماه 93 در بيمارستان برگزار مي گردد. اين دوره از سوي موسسه آموزشي علمي كاربردي هلال ايران برگزار شده و مدرس آن جناب آقاي دكتر تدين خواهد بود.

 

 

برگزاري كلاس هاي CPR پايه در تاريخ هاي 93/12/22 و 93/12/24 با حضور مدرس جناب آقاي حسن زاده انجام گرديد.

 

اولين كارگروه RCA در تاريخ 93/12/24 در بيمارستان برگزار شد.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

 در حال حاضر برنامه بازآموزی برای پزشکان غیر شاغل در بیمارستان فوق تخصصی نورافشار برگزار نمی‌شود. برنامه‌های بازآموزی عمومی علاوه بر سایت بیمارستان از طریق رسانه‌های عمومی و تخصصی به اطلاع پزشکان محترم خواهد رسید.