به وب سایت بیمارستان نور افشار خوش آمدید

بازديد معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري از بيمارستان نورافشار

بازديد معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري از بيمارستان نورافشار

 

روز شنبه 29 خرداد ماه معاون امور اجتماعي و فرهنگي منطقه يك شهرداري از بيمارستان فوق تخصصي نورافشار بازديد كردند، آقاي مهندس سعيد كارگران با هيئت همراه ضمن بازديد از قسمت هاي مختلف بيمارستان از نزديك با  توانمندي ها ، ظرفيت هاي بخشهاي كودكان، آب درماني، ارتوپدي، طب ورزشي، توانبخشي اعصاب  و كلينيك هاي تخصصي و فوق تخصصي بازتواني بيمارستان آشنا شدند.

 

 

 

اخبار حرکتی