جشن میلاد حضرت علی (ع)

 

جشن میلاد حضرت علی (ع) دربيمارستان نورافشان

جشن میلاد با سعادت مولی الموحدین، حضرت علی (ع) و بزرگداشت مقام پدر در بيمارستان فوق تخصصي نورافشار برگزار شد.