جلسه توديع و معارفه

از سوی مديرعامل و عضو هيئت مديره بيمارستان فوق تخصصي نورافشار  در احکامی جداگانه؛

 

به گزارش روابط عمومي بيمارستان نورافشار، آقاي دکتر محمد نعيمي پور؛ مديرعامل و عضوهيئت مديره بيمارستان نورافشار در احکامی جداگانه « آقاي دكتر روح اله بهمني نژاد به عنوان سرپرست معاونت درمان بيمارستان و آقاي دكتر نوريان را به عنوان مشاور رياست»، آورده است:« با توجه به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمندتان جنابعالي،به موجب این حکم به عنوان« آقاي دكتر روح اله بهمني نژاد به عنوان سرپرست معاونت درمان بيمارستان و آقاي دكتر نوريان را به عنوان مشاور رياست» منصوب می شوید.

با عنايت به نقش ارزنده اين بيمارستان در نيل به اهداف عاليه جمعيت هلال احمر و منويات واقف محترم، الويت اول شما و همكاران محترم تان »پاسخگويي به نيازهاي هر بيمار و حفظ كرامت آنان و خانواده آنان»، طبق بيانيه ماموريت و منشور حقوق بيمار بيمارستان است. ارائه خدمات كيفي، ايمني و مبتني برشواهد و ايجاد محيط كار منظم و دوستانه كه امكان كار بي استرس، توام با نوآوري و پيشرفت را براي همه فراهم مي كند از ارزش هاي ما در بيمارستان است.

اميد است با استعانت از الطاف الهي و بكارگيري توان و تجارب خود تحت نظارت اينجانب و نيز بهره مندي از همكاري صميمانه كليه پرسنل بيمارستان و هماهنگي با ساير مديران و مسئولين عضوي موثر در راستاي تحقق اهداف و استراتژي هاي بيمارستان، نجات جان بيماران و كاهش آلام دردمندان باشيد.

از خداوند متعال توفيق روز افزون را براي جنابعالي مسئلت مي نمايم