گزارش دهی خطا

گزارش دهی خطا

قدردانی مدیرعامل محترم بیمارستان فوق تخصصي نورافشار از بخش زنان با توجه به بالاترین ميزان گزارش دهی خطا در سال گذشته و همچنین قدردانی از آقای سعید قاسمی به دلیل گزارش خطای بسیار حیاتی