بازدید رئیس صلیب سرخ لستو از بيمارستان نورافشار

در بازدید رئیس صلیب سرخ لستو از بيمارستان نورافشار عنوان شد:
ایران و لستو شروع همكاري هاي درماني/ تبادل اطلاعات پژوهشي بازتواني
آقاي كوپانو ماسيلو، رئیس صلیب سرخ لستو با اشاره به اهمیت اقدامات صورت گرفته توسط جمعیت هلال احمر ايران در پروژه‌های عام المنفعه، خواستار تداوم همكاري در زمينه هاي درماني، آموزشي، پژوهشي شدند.
 
به گزارش روابط عمومی بيمارستان فوق تخصصي نورافشار، در جریان بازدید رئیس صلیب سرخ لستو از این بيمارستان، دکتر عبدالهي، پزشك معتمد و مسئول فني با اشاره به ساختار و تجهيزات بروز و مجهز اين مركز در حوزه بازتواني و توانبخشي، آن را به عنوان الگوي پيشرفته درماني معرفي کرد و گفت: با ايجاد فضايي مناسب، دستگاه هاي مدرن، كلينيك هاي فوق تخصصي با پزشكان متخصص بيمارستان نورافشار به عنوان اولين بيمارستان بازتواني، توانبخشي و پزشكي ورزشي در خاورميانه شناخته شده است و توانسته در صنعت توريسم سلامت و بازتواني پيشرو باشد.

كوپانو ماسيلو، رئیس صلیب سرخ لستو نیز در این دیدار از احیای همکاری های فراگیر پزشكي و درماني با جمعيت هلال احمر ابراز خرسندی کرد و با بیان اینکه ارائه خدمات ممتاز بدون وجود تجربه و امكانات مناسب ناممکن است، افزود: برای همین اين مركز از لحاظ چيدمان و پروتکل هاي درماني حائز اهميت است، محدود بودن امكانات و موقعيت ايجاد مركزي همچون نورافشار مستلزم ايجاد زير ساخت هاي ارتباطي پايدار با جمعيت هلال احمر ايران است.