الزام برنامه‌هاي عملياتي وزارت بهداشت

در كنفرانس يك روزه مديريت ايمني بیمار و دارو عنوان شد:

الزام برنامه‌هاي عملياتي وزارت بهداشت/ نظارت بر تجویز، مصرف منطقی دارو و تامين ايمني بيماران

متخصص داروسازي باليني با بيان عناوين خطاهاي دارويي، اثر بخشي بيشتر دارو، تامين ايمني بيمار و مصرف منطقي دارو كه گروه هدف آنها مسئولان فني داروخانه ها، پرستاران، پزشكان و دندانپزشكان بوده است، اعلام کرد:  برای نخستین بار به منظور اثر بخشي بيشتر در مصرف منطقي دارو، تمامی سرفصل ها به صورت يكپارچه در قالب یک جلسه ارائه مي شود.

به گزارش روابط عمومی بيمارستان نورافشار، کنفرانس علمی يك روزه مديريت ايمني دارو و ايمني بيمار در سالن همايش‌هاي بیمارستان فوق تخصصي نورافشار با حضور دكتر فرزانه داستان، دكتر سيد حسام الدين شريف نيا، دكتر مرتضي طاهري، دكتر فرقانيان، دكتر محمد مهدي هاشم پور، دكتر فروزان احمدپور، دكتر رضا مساعد و دكتر عظيمي برگزار شد.

در ابتدا دكتر محمد نعيمي پور؛ رئیس بيمارستان فوق تخصصی نورافشار ضمن خوش آمدگويي، درباره خدمات و اقدامات انجام شده در بیمارستان فوق تخصصی، پزشکی ورزشی نور افشار توضیحاتی ارائه داد و به اهميت گزارش خطاهاي دارويي اشاره كرد. 

در ادامه وحيدي؛ مسئول هماهنگ كننده ايمني بيمار و مديريت خطر معاونت درمان دانشگاه شهيد بهشتي گفت: برگزاري كنفرانس يك روزه در راستاي الزام برنامه عملياتي وزارت بهداشت با ارائه مباني ايمني دارو و بيمار صورت گرفته كه با همكاري گروه داروسازي باليني دانشگاه شهيد بهشتي و دپارتمان داروسازي باليني دانشگاه علوم پزشكي ارتش برگزار شده است.  

دكتر فرزانه داستان؛ متخصص داروسازي باليني با بيان عناوين خطاهاي دارويي، اثر بخشي بيشتر دارو، تامين ايمني بيمار و مصرف منطقي دارو كه گروه هدف آنها مسئولان فني داروخانه ها، پرستاران، پزشكان و دندانپزشكان بوده است، اعلام کرد:  برای نخستین بار به منظور اثر بخشي بيشتر در مصرف منطقي دارو، تمامی سرفصل ها به صورت يكپارچه در قالب یک جلسه ارائه مي شود.

در پایان این کنفرانس یک روزه، دكتر مرتضي طاهري؛ متخصص داروسازي باليني و عضو هيئت علمي علوم پزشكي ارتش به اهميت سنجش بخش مراقبت هاي دارويي، استراتژي اصلاح و بهبود وضعيت مصرف دارو، توزيع و حمل دارو اشاره کرد.