بهبود حركت براي كارايي و زندگي بهتر

سعود به قله دماوند به مناسبت روز پزشك.

 

سعود كارمندان بيمارستان نورافشار به ارتفاع 5671 متري قله دماوند انجام شد.                                       

 

بهبود حركت براي كارايي و زندگي بهتر


به گزارش روابط عمومي بيمارستان نور افشار به مناسبت گرامي داشت روز پزشك،                                                                    
ادامه مطلب ..