خدمات ارائه شده به سالمندان

                                                                           

 


    کلینیک طب سالمندی بیمارستان فوق‌ تخصصی نور افشار
  
متخصص طب سالمندی بیمارستان فوق تخصصی نور افشار اعلام کرد: کلینیک طب سالمندی بیمارستان نور افشار در ابتدای سال جاری افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت و این کلینیک از ساعت 9 تا 14 خدمات درمانی لازم را به مراجعان ارائه می کند.

    لیلی علیزاده؛ متخصص طب سالمندی بیمارستان فوق تخصصی نورافشار درباره این طب نوظهور در ایران، گفت: بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی، ارتقا وضعیت بهداشت و تغذیه، پیشرفت دانش و فناوری پزشکی در کنار آنچه به عنوان سیاست کنترل موالید اجرایی شد، باعث شده است  در اكثر کشورهای جهان و  همچنین در کشور ایران شاهد افزایش جمعیت سالمندان باشیم.

      وی ادامه داد: برآورد می شود طی 25 سال آینده جمعیت سالمندان بالای 60 سال کشور

     ادامه مطلب ...