مجموعه درمان هاي تكميلي

بازي درماني

 

کودکان در جریان بازی مطالب زیادی را در مورد اندام های خود، اشکال، رنگ ها و رابطه علت و معلولی اشیاء یاد می گیرند که از این طریق رشد شناختی کودک افزایش می یابد.

علاوه بر رشد شناختی، به کودک کمک می کند تا مهارت های حرکتی و اجتماعی را یاد بگیرند و راهی برای بازگو کردن لذت، ترس، غم و اضطراب بيابد.

کودکان به دلیل پایین بودن سطح تفکر انتزاعی، قادر به بیان هیجانات و احساسات خود نیستند، سرکوب و عدم مهارت در بیان احساسات به ویژه از نوع منفی آن بهداشت روانی کودک را به مخاطره می اندازد.

از این رو راهی که کودک را قادر نماید به شیوه ای غیرکلامی از بیان کلامی هیجانات خود را بروز نماید ،کاملا ضروری به نظر میرسد.

یکی از اقدامات جهت کاهش و حذف مشکلات این کودکان، بازی درمانی است.

بازی درمانی با هدفه بهبود برخی اختلالات رفتاری کودک ( لجبازی، پرخاشگری، افسردگی... ) ، افزایش توجه تمرکز ،کنترل هیجانات ، افزایش کارکردهای شناختی و مهارت های ارتباطی.

مسئول رفتار اجتماعی، آشنایی کودک با هیجانات خویش، تمایز بین افکار منفی و مثبت به عهده مغز است، از طریق بازی و متناسب با نیاز کودک به خوبی صورت میگیرد.

گرداورنده مطالب : عطیه اسلامی (روانشناس بالینی و بازی درمانگر)

 

 

موسيقي درماني نوين

 

موسيقي درماني نوين كه مورد تاييد انجمن MS تركيه، سنديكاي موسيقيدانان ايران IMUتحت پوشش FIM فرانسه و بسياري از مراكز و ارگانهاي دولتي و غيردولتي بوده.

قادر به تنظيم سيستم برق رساني بدن، بهبود عملكرد هاي فيزيكي، تنظيم فشارخون هاي مزمن، رفع افسردگي و بسياري مشكلات ذهني و رواني و بهبود و كنترل بسياري بيماريهاي ريشه اي مانند MS، و ايجاد تاثيرات محسوس رفتاري و حركتي در اتيسم، سي پي و انواع سندروم ها مي باشد كه تاثيرات آن از همان جلسه اول بسيار محسوس بوده و در مدت زمان كوتاهي منجر به ايجاد نتايج مطلوب در روند بهبودي و درمان مي شود.

 

 

 

تئاتر درماني

 

 

تئاتر درماني از برجسته ترين علوم تربيتي و درماني غيرمستقيم در نسل حاضر مي باشد كه با بررسي و شناخت باليني موضوعات توسط روان شناس و روان درمان، تبيين و ارائه مي گردد. با نظر به اينكه نحوه اداي جملات در اثرگذاري آنها تغييرات محسوسي ايجاد ميكند و اينكه نسل حاضر از پذيرفتن امورات تربيتي كه بعضا باعث بروز بيماري نيز مي شوند اجتناب ميكند، تئاتر درماني يك ابزار توانمند و موثر در ارائه و توجيه امورات رفتاري و تربيتي صحيح تر بشمار مي آيد كه با ايجاد انگيزه و اشتياق و آگاه سازي بيمار از چالش هاي درگير، منجر به بهبودي و درمان غير مستقيم بسياري از مشكلات و بيماري هاي ذهني و رواني مي گردد.

 

 

 

عنبيه شناسي

 

 

عنبيه شناسي يكي از به روزترين علوم در تشخيص و كنترل روند بيماري يا درمان مي باشد كه بررسي ANW و لاكوناهاي ايجاد شده در عنبيه، تشخيص و كنترل روند درمان در بيماريهاي متعددي مانند اختلال در اجزاي داخلي سر و عملكرد آنها، مشكلات و ضعف در حنجره حلق و بيني، اختلالات سيستم تنفسي و دستگاه گوارش، ضعف و خونريزي در كليه ها و مجاري ادراري، مشكلات كبد و پانكراس، موضوعات مرتبط با غدد لنفاوي و سيستم خون رساني و بسياري از مشكلات ذهني و رواني را براي درمانگر امكان پذير مي سازد. از موضوعاتي كه كاربرد عنبيه شناسي در تشخيص و درمان را جدي تر ميكند كاهش هزينه هاي انجام آزمايشات و عكسبرداري هاي متفاوت مي باشد كه در اينصورت ميتوان در ابتدا اندام هاي داخلي آسيب ديده يا تضعيف شده را شناسايي كرده و سپس براي انجام آزمايشات دقيق تر و انجام اقدامات درماني بر حسب مورد، اقدام نمود، از ديگر ملزومات كاربرد اين شيوه در تشخيص بيماريها درتوانبخشي ، عدم همكاري بيمار يا عدم توان ارائه گزارش مفيد از سوي بيمار بوده و همچنين به درمانگر اين امكان را ميدهد كه بصورت ٢٤ ساعته از تغييرات ايجاد شده دقيق تري در روند درمان يا شدت و ضعف بيماري در اندامهاي داخلي مطلع گرديده و در صورت نياز تجويز يا پنل درماني خود را تغيير دهد.

 

گرداورنده مطالب : آقاي افشين اماموردي (موسيقي درمانگر، عنيبه شناسي)