ایران با شکست بلاروس قهرمان شد

مسابقات شمشیربازی جام جهانی جوانان؛

در فینال مسابقات شمشیربازی جام جهانی جوانان نمایندگان شایسته ایران با پیروزی مقابل بلاروس مدال طلا را کسب کردند.

 

به گزارشروابط عمومی فدراسیون شمشیربازی:درآخرین روزازمسابقات جهانی شمشیربازی رقابتهای بخش تیمی باحضورملی پوشان ایران برگزارشد. 

تیم ملی کشورمان دردوراول باقرعه استراحت روبرو شدند. درگام بعدی شمشیربازان ایران با شکست 45 بر 43 مقابل آلمان تیم سوم جهان به برتری رسید و راهی نیمه نهای شد. دراین مرحله نمایندگان کشور مان مقابل عراق با نتیجه 45 بر 36 پیروز شد و جوازحضوردرفینال راکسب کرد.

دردیدار فینال تیم ملی ایران با ترکیب امیراحمدامینی، نیمازاهدی، محمدحسین عابدینی و احمدرضاشه میری به مصاف  بلاروس رفت و بارقابتی بسیارحساس و نزدیک  بانتیجه 45 بر 43 موفقبهشکستحریفوکسبعنوانارزشمندقهرمانیایندورهازرقابتهاشدند.

دردیدار رده بندی نیزتیم های ملی عراق و ایتالیا با یکدیگر به رقابت پرداختند که درنهایت ایتالیا با نتیجه 45 بر 30 حریف خود را شکست داد و به مقام سوم رسید.  

روزگذشته نیز امیراحمدامینی مدال برنز بخش انفرادی رابه خود اختصاص داد.   

شایان ذکر مسابقات شمشیربازی جام جهانی طی دو روز با حضور 15 کشور مطرح دنیا در قالب 63 ورزشکار پیگیری شد.

جدول نهایی رده بندی مسابقات به شرح زیر است:

مقاماول_ايران

مقامدوم_بلاروس

مقامسوم_ ایتالیا