پزشكان بدون مرز در بيمارستان نورافشار

دكتر كارينا كارنتيزانو در بيمارستان نورافشار

 

بازديد پزشكان بدون مرز از بيمارستان نورافشار

 

مسئول امور پزشكي سازمان بين المللي پزشكان بدون مرز روز گذشته با حضور در بيمارستان نور افشار از خدمات ارايه شده در اين بيمارستان بازديد نمودند .

 

ادامه مطلب ...