بازديد رئيس دانشگاه پزشكي رسول اعظم لبنان از بيمارستان فوق تخصصي نورافشار

 

بازدید مسئولين دانشگاه پزشكي رسول اعظم لبنان / تحقق رسالت بيمارستان نورافشار در گرو توجه به آموزش و تامین تجهیزات به روز است.

 

دکتر حسن حمود رئيس دانشگاه پزشكي رسول اعظم لبنان و هیات همراه از امکانات و تجهیزات بيمارستان فوق تخصصي نورافشار بازدید کردند.

 

ادامه مطلب ...