بازديد رئيس مركز توانبخشي تاجيكستان از بيمارستان نورافشار

 بازدید مسئول عمليات سازمان Move Ability وابسته به صليب سرخ جهاني/ رئيس تنها مركز بازتواني و توانبخشي در تاجيكستان از بيمارستان فوق تخصصي نورافشار 

بررسي امكانات و تجهيزات توانبخشي

 
به گزارش روابط عمومي بيمارستان نورافشار، روز سه شنبه 26 دي ماه 1396 رئيس تنها مركز بازتواني و توانبخشي در تاجيكستان به همراه مسئول عمليات سازمان Move Ability از بيمارستان فوق تخصصي نورافشار بازديد كردند.

 

ادامه مطلب ...