جشن تولدی متفاوت

 

 

يكي از پيامدهاي ناگوار در حوادثي مانند زلزله مصدوماني است كه هيچ گاه ديگر نمي توانند روي پاي خودشان بايستند وظيفه انساني ما اين است كه نگذاريم اين افراد احساس افسردگي كرده و خود را در انتهاي ماراتون زندگي احساس كنند.

 

 

بیمارستان نورافشار تهران دیشب میزبان جشن تولدی متفاوت بود. برای ۶ جوان ۲۰ تا ۲۵ساله‌ی کرمانشاهی که دچار ضایعه نخاعی هستند، شبی شیرین رقم خورد تا شاید کمی از تلخی‌ها را از یاد ببرند.