برگزاري جشن تولد در بخش كودكان بيمارستان نورافشار

 

شادي در چشم كودكان ناتوان جسمي حركتي

 

برگزاري جشن تولد / كودكاني با مشكلات جسماني حركتي

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان نورافشار، در اقدامی زیبا، تيم موسيقي درماني و بازي درماني با همراهی کارکنان بخش كودكان روز چهارشنبه چهارم بهمن ماه1396

 

ادامه مطلب ...