درپي دعوت مديرعامل محترم بيمارستان نورافشار از مدير كل بهزيستي استان تهران

 

جلسه اي با رويكرد ارائه خدمات بازتواني به معلولين كشور صورت گرفت:

درپي دعوت مديرعامل محترم بيمارستان نورافشار از مدير كل بهزيستي استان تهران/ ارائه خدمات ممتاز توانبخشي

در نشستي دوستانه آقاي دکتر باقري مدير كل بهزيستي استان تهران به همراه آقاي اسدي معاون توانبخشي استان تهران با آقاي دکتر نعيمي پور مديرعامل بيمارستان نورافشار و جمعی از مسوولان دیدار و گفتگو کردند.

 

ادامه مطلب ...