غرفه بيمارستان نورافشار در نمايشگاه چكاپ سلامت

 

 

 

 

با همكاري مجتمع دارویی درمانی هلال ایران صورت گرفت :

 

در پي برگزاري برنامه چكاپ سلامت/بيمارستان نورافشار نيز با برپايي غرفه اي با هدف معرفي خدمات بازتواني و توانبخشي به مراجعه كنندگان ارائه خدمات نمود.

 

ادامه مطلب ...