برنامه درمانگاه ها

به نام خدا

 


برنامه پلی كلينيك بيمارستان فوق تخصصي نور افشار

 

كلينيك هایی که همه روزه دایر است:

داخلي،قلب،اطفال ، پوست و زيبايي وليزر، پزشکی ورزشی، ارتوپدي، چكاپ،  مشاوره و روانشناسی

 

خدماتی که همه روزه ارائه می‌شود:

تست ورزش، نوار قلب، اكو، نوارمغز، سنجش تراكم استخوان، نوار عصب و عضله، اسپيرومتري، طب سوزني

 

اقدامات درمانگاه : نوار قلب – نوار مغز– نوار عصب عضله – سنجش تراكم استخوان – كليه اقدامات پوست و مو – اكو و تستورزش–مشاوره زيبايي پوست

 

 

 شماره تماس بيمارستان: 7582  /  شماره مستقيم كلينيك: 22824059

                                          

برنامه حضور پزشكان كلينيك

خطوط مستقيم كلينيك :

22824069-22824059

گروه

نام پزشك

روزهاي هفته

داخلي

آقاي دكترمحمد جواد فياض (داخلي غدد)

سه شنبه 16-14

خانم دكتر لعيا حجتي

دو شنبه 11-9

آقاي دكترحسن صفاريه

پنج شنبه 11-9

آقاي دكتر مصطفي بيات

( فوق تخصص بيماريهاي داخلي- گوارش)

   چهارشنبه 15-13

           خانم دكتر سكينه ابراهيمي

                   (فوق تخصص خون)

پنج شنبه 12-10

قلب

آقاي دكترحسن فضلي

شنبه 12-10

آقاي دكتر مصطفي بيات

(فوق تخصص)

     چهارشنبه 15-13

آقاي دكتر محمد مهدي كربلائي

يكشنبه - سه شنبه 12-10

آقاي دكتر حميدرضا حسن بيگي

چهار شنبه 15-13

نورولوژي

(داخلي اعصاب)

خانم دكتر عاطفه حسيني نسب

سه شنبه 14-12پنج شنبه12- 10

آقاي دكترنبي الله اصغري

شنبه- چهارشنبه 10-8

آقاي دكتر مجتبي كامياب

دوشنبه 30/9-8

داخلي اعصاب كودكان

آقاي دكتر امين شاهرخي

(فوق تخصص)

يكشنبه18-17

دوشنبه .چهارشنبه 12-10

موسيقي درما نگر

آقاي امام وردي

شنبه. دوشنبه. چهارشنبه 16- 14 يكشنبه18 – 16

مشاوره و روانشناس

خانم دكتر لاله امير سليماني

يكشنبه سه شنبه 18-15

آقاي دكترحسين نيك فرجاد

شنبه و چهارشنبه -18-15 پنجشنبه باهماهنگي

روانپزشك

خانم دكترآرميتا سلجوقيان

(فوق تخصص)

يك روز درماه    -   ساعت12-10

تاريخ 16/07/96

آقاي سيدمسعود ارزاقي

سه شنبه 10-30/8

روان درمانگر و نوروتراپيست

 

 

خانم سارا مقدم)كارشناس ارشد)

 

 

دوشنبه و چهارشنبه 10-9

طب فيزيكي و توانبخشي

آقاي دكترسامان نايب عباسي

.يك شنبه 14-12.چهارشنبه 12-10

آقاي دكتر مجيد اخوان حجازي

           يك شنبه . سه شنبه 12-10

خانم دكتر وجيهه غياثي

شنبه .دوشنبه .چهارشنبه 12-10

طب سالمندي

خانم دكتر ليلي عليزاده

همه روزه ساعت 13-10

عفوني

خانم دكترزهرا عبدي

با تعيين وقت قلبي

عفوني

آقاي دكتر محمدحسن رحماني

يك شنبه و سه شنبه 14-13

عفوني

خانم دكتر سيده زيبا ايوبيان

همه روزه 13-10

پزشكي ورزشي

خانم دكتر لادن عباسيان

يكشنبه 11- 30/9

آقاي دكتر روح الله نوريان

دوشنبه 15-13

     پنج شنبه 15- 13

آقاي دكترمجيد انصاري

شنبه و سه شنبه

  13- 11

آقاي دكتر مرتضي آقايي افشار

دوشنبه .چهارشنبه 12-10

خانم دكتر فرشته طيبي

يك شنبه 11-9

آقاي دكترعلي صمد پور

شنبه 11-9يكشنبه 15 13دوشنبه13-10
چهارشنبه 14 - 12

 

جراح عمومي

خانم دكتركارينا قديمي

(فلو شيپ زيبايي و سينه)

شنبه ،دوشنبه ،چهارشنبه 16 - 14

آقاي دكتر رحماني دانا

شنبه 17-15 و دوشنبه 13-11

آقاي دكترمصطفي نادعلي

سه شنبه14-12

جراح مغز و اعصاب

آقاي دكتر عليرضاابراهيمي

شنبه،يكشنبه،دوشنبه 14-12

آقاي پروفسور محمد نبي نعمتي

(جراح مغز و اعصاب)

با هماهنگي قبلي                                                           

آقاي دكترسيد قوام الدين تولايي

سه شنبه 13- 30 /11

ارتوپد

آقاي دكتر پيمان مير شاهولد

(فوق تخصص)

دوشنبه12-11

دكتر محمد علي اخوت پور

شنبه 15-13

آقاي دكتر حسام الدين سجادي

(فوق تخصص زانو)

سه شنبه 16-14

آقاي دكتراحمد رضا قندي

يك شنبه 12-10

آقاي دكتررامين زنگنه

چهارشنبه17-15،

سه شنبه ،پنج شنبه 12-10

آقاي دكتر سياوش همتي

سه شنبه 10-8

آقاي دكتر ياسر نژادي

شنبه 19-17

دوشنبه 12-10 و چهارشنبه 14-12

آقاي دكترفرشاد ابوالقاسم زاده

(فوق تومورهاي ارتوپدي)

يكشنبه 16-15

دكتر رضا مصطفوي طباطبايي

سه شنبه 14-12

آقاي دكتر حميد زنگنه

(فوق تخصص)

چهار شنبه 9-8

خانم دكتر شيرين زماني

(فوق تخصص ارتوپد اطفال)

شنبه 11 -9

آقاي دكترمهدي رمضان شيرازي

(فوق تخصص ارتوپدي اطفال )

يكشنبه14-12

آقاي د كتر ايمان قما شي

(فوق تخصص جراحي زانو)

شنبه ها 13-12

آقاي دكتر ميربلوك (فلوشيب جراحي ستون فقرات)

پنجشنبه 14 - 12

آقاي دكتر زندي يكشنبه 14 - 12

كلينيك زنان

خانم دكتر صديقه ميمندي نيا

شنبه 12-10

كلينيك زنان

خانم دكتر پوپه آ رضاييان

يكشنبه - دوشنبه 12 - 10

كلينيك زنان خانم دكترشهره لولوئي چهارشنبه 14-12

كلينيك درد

آقاي دكتر سيامك مرادي

(فوق تخصص)

شنبه 13-11سه شنبه 18 -16

اورولوژي

آقاي دكتر مهدي نادي

(فوق تخصص)

سه شنبه 17:30 -16

پنج شنبه 14-13

حسين عجمي

يكشنبه 19-17

آقاي دكتر محمد كمالي

يكشنبه 17:30-16.
دوشنبه 12-10.چهارشنبه12-10

آقاي دكتر غلامحسين رضائي طلب

چهارشنبه 16 - 14

 كلينيك تغذيه

آقاي اعتقادي(كارشناس تغذيه)  دوشنبه و سه شنبه17 – 15

كلينيك گوش و حلق و بيني

آقاي دكتر عليرضا بختياري

يكشنبه 13 - 12

خانم دكتر زينب اصغري

دوشنبه .چهارشنبه 10-12

آقاي دكتر محمدرضا سماواتي

يك شنبه .سه شنبه 11-9

كلينيك چشم

آقاي دكترفرهاد نجات

يكشنبه و سه شنبه 11- 8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      توجه:آقاي دكتر مصطفي بيات تا دي ماه حضور ندارند.