به وب سایت بیمارستان نور افشار خوش آمدید

بخش جراحي زنان

ليست امكانات و تجهيزات پزشكي بخش جراحي زنان به شرح زير مي باشد.

1. فضاي فيزيكي

-  2  اتاق سه تخته – 3 اتاق 2  تخته

- يك اتاق تريتمنت

- يك اتاق استراحت

- يك اتاق كثيف و يك اتاق تميز

كه هر كدام از اتاق ها مجهز به تخت- واكر و يك دستگاه ساكشن سانترال مي باشد. 

2. تجهيزات ضروري بخش

- ساكشن سانترال و پرتابل

الكتروشوك

- دستگاه EKG

- دستگاه پالس اكسي متر

- وارمر خون

- پمپ امفوزيون

- اكسيزن سانترال و پرتابل