به وب سایت بیمارستان نور افشار خوش آمدید

بخش جراحي مردان

ليست امكانات و تجهيزات پزشكي بخش جراحي مردان به شرح زير مي باشد.

1. فضاي فيزيكي

-  2  اتاق سه تخته – 4 اتاق 2  تخته – يك اتاق ايزوله

- يك اتاق تريتمنت

- يك اتاق استراحت

- يك اتاق كثيف و يك اتاق تميز

كه هر كدام از اتاق ها مجهز به تخت- واكر و يك دستگاه ساكشن سانترال مي باشد.

2. تجهيزات ضروري بخش

- گلوكومتر

- اتوسكوپ

- دستگاه ECG

- افتالموسكوپ

- پمپ سرنگ

- پالس اكسي متري

-  ترالي كد

- ترالي مخصوص پانسمان پانسمان و دارو

- لارنگوسكوپ

- ساكشن پرتابل