به وب سایت بیمارستان نور افشار خوش آمدید

 

خدمات تشخيصي

 

الف. آزمایشگاه تخصصی هماتولوژی،میکروبیولوژی، پاتوبیولوژی و...

ب. رادیولوژی

ج. سونوگرافی

د. نوار قلب ECG

هـ . نوار مغزی EEG

و. نوار عصب-عضله EMG-NCV

ز. اکوی قلب Echo Cardio Graphy

 

 

 

محتوای بیشتر در این بخش: خدمات درماني »