به وب سایت بیمارستان نور افشار خوش آمدید

ارتوپدي فني، ارتز و پروتز

         

                                           

 توانبخشی  پروتز

از دست دادن یک عضو می تواند ویرانگر باشد، اما نباید شکست خورد. پیشرفته ترین تکنیک ها در توانبخشی پرتزی اندام تحتانی و اندام فوقانی در تخصص تیم ما است. ما کلیه گزینه های شما را به تصویر می کشیم تا بتوانید انتخاب کنید آنچه را که برای شما مناسب است. برنامه توانبخشی پروتز ما برای کمک به شما در روند بازپس گیری عملکرد و سبک زندگی طراحی شده است. متخصصین ما  با همکاری  شما  بهترین پروتز را برای سطح فعالیت و نیازهای شغلی شما تجویز می کنند. ما کلیه گزینه های شما را به تصویر می کشیم تا بتوانید انتخاب کنید آنچه را که برای شما مناسب است.

 

توانبخشی ارتز

 به جهت کاهش درد، جلوگیری از آسیب، بی حرکتی اندام، بهبود عملکرد ورزشی، حمایت از اندامهای ضعیف، محدود کردن حرکت، کمک به حرکت، کاهش وزن اندازی روی اندام،تسریع توانبخشی پس از حذف گچ در شکستگی اندام، اصلاح بد راستایی اندام،کمک به راستای صحیح  و کنترل مفصل یا بخشی از بدن توانبخشی ارتز یانجام می شود.

 

فناوری های کمکی

معلولیت های مختلف نیاز به فناوری های کمکی  متفاوت دارند. فناوری کمکی  به افرادی که مشکل پیاده روی، جابه جایی، اشاره، دیدن، شنیدن، نوشتن، صحبت کردن، تایپ کردن، یادآوری،  یادگیری، و بسیاری چیزهای دیگر را دارند کمک می کند. به هر قطعه ای از تجهیزات، برنامه نرم افزاری یا سیستم که برای افزایش، حفظ یا بهبود قابلیت های عملکردی افراد معلول استفاده می شود، فناوری کمکی گویند.  فناوری کمکی می تواند شامل صندلی چرخدار، واکر، سوئیچ های ویژه، صفحه کلید و دستگاه های اشاره گر، برنامه های ارتباطی و... است.

 

کفی ارتوپدی سفارشی

هر نفر در طول زندگی خود 241000 کیلومتر معادل شش بار دور زمین راه می رود.  بر این اساس سلامت پاه مهم هستند.  مشکلات پا را می توان با روش های ساده ای مانند ارتز، کفی و کفس طبی درمان کرد.  همچنین سالانه  44میلیون روز با درد  برای افراد مبتلا به کمر درد سپری می شود که می تواند با استفاده از کفی ارتوپدی جلوگیری شود. کفی ها تنها برای افراد با اختلالات پا  کاربرد ندارند بلکه کفی ارتوپدی برای کفش های پاشنه بلند ، کفش کار و  ورزشی استفاده می شود.  ورزشکاران حرفه ای برای افزایش عملکرد خود از کفی های ارتوپدی سفارشی استفاده می کنند.

 

 

پیشرفته ترین تکنیک های توانبخشی در تخصص تیم ما است. ما کلیه گزینه های شما را به تصویر می کشیم تا بتوانید انتخاب کنید آنچه را که برای شما مناسب است.