به وب سایت بیمارستان نور افشار خوش آمدید

فيزيوتراپي

 

بخش فيزيوتراپي بيمارستان نورافشار با بهره گيري از تجهيزات نوين شامل ليزر، مگنت، تراكشن، بيوفيدبك، دياترمي، كمپرشن تراپي، تحريكات الكتريكي، اولتراسوند، مادون قرمز، دوچرخه ي موتومد و حركت درماني آمادگي پاسخگويي به بيماران و مراجعين محترم را دارد. بيماران مراجعه كننده به اين بخش عمدتا شامل بيماران دچار اختلالات و دردهاي عضلاني-اسكلتي و اختلالات حركتي مي باشند. امروزه درمان هاي فيزيوتراپي نقش مهمي در درمان اختلالات حركتي داشته و در بسياري از موارد از درمان هاي پرهزينه تر جلوگيري مي نمايد.