به وب سایت بیمارستان نور افشار خوش آمدید

بخش مراقبتهاي ويژه

بخش مراقبتهای ویژه

بيمارستان داراي دو بخش شامل 16 تخت مراقبت‌هاي ويژه (ICU)  و همكاري پزشكان رشته‌هاي تخصصي و فوق تخصصي، شرايطي ايده‌آل براي مراقبت و بهبود شرايط بيماران نيازمند خدمات و مراقبت‌هاي ويژه را فراهم آورده است.

با استفاده از اين امكانات ويژه و منحصر به فرد، بيمارستان نيازمند مراقبت‌هاي ويژه در اسرع وقت تعيين تكليف شده و تحت مراقبت قرار مي‌گيرند. حضور كادر درماني مجرب در عرصه بازتواني نيز كه از ويژگي‌هاي ديگر اين بيمارستان است باعث كاهش ناتواني و محدوديت‌هاي حركتي بيماران پس از ترخيص از ICU خواهد شد.