به وب سایت بیمارستان نور افشار خوش آمدید

مدیران بیمارستان

آقاي غلامحسين عليزاده

مشاور عالي رياست

   mR aLIZADEH

آقاي حسين شاهمرادي

رياست حراست

shahmoradi
 

آقاي مهندس سيد محمد نبي سياسي نژاد   

رياست اداره پشتيباني

 siasinejad
 

آقاي دكتر بابك ديلمي

مديريت درمان

 1
 

آقاي مرتضي نادري

مديريت پرستاري

 naderi
 

آقاي غلامرضا شهباززاده

مديريت مالي

 shahbazzadeh

خانم ثمر صنيعي

مديريت روابط عمومي و امور بين الملل 

 saniee