به وب سایت بیمارستان نور افشار خوش آمدید

مدیران بیمارستان

آقاي حسين شاهمرادي

رياست حراست

 shahmoradi

 

 

آقاي مهندس سيد محمد نبي سياسي نژاد   مدير داخلي

    siasinejad
 

آقاي دكتر بابك ديلمي

مديريت درمان

 1
 

خانم بنفشه حيدري

مديريت پرستاري

 1 42
 

آقاي غلامرضا شهباززاده

مديريت مالي

 shahbazzadeh