بازديد دكتر كارينا كارنتيزانو در بيمارستان نورافشار

دكتر كارينا كارنتيزانو در بيمارستان نورافشار

 

بازديد پزشكان بدون مرز از بيمارستان نورافشار

 

مسئول امور پزشكي سازمان بين المللي پزشكان بدون مرز روز گذشته با حضور در بيمارستان نور افشار از خدمات ارايه شده در اين بيمارستان بازديد نمودند.

دكتر كارينا كانتيزانو با حضور در بخش هاي بيمارستان از نزديك با امكانات و تجهيزات موجود در بخش هاي مختلف بيمارستان آشنا شده و ارايه خدمات درماني به مراجعين را بسيار مطلوب دانستند و عنوان داشتند: يكي از نقاط قوت بيمارستان بخش توريسم درماني است كه ظرفيت پذيرش بالايي براي درمان بيماران خارجي دارد.

وی تاکید کرد: اين بيمارستان از لحاظ امكانات به روز توانبخشي در نقطه عطفي قرار دارد و در سطح منطقه با فعاليت در حوزه هاي توانبخشي، كار درماني بزرگسالان و كودكان و آبدرماني سرآمد بيمارستان هاي بازتواني و توانبخشي است.

ايشان از ادامه همكاري پزشكان بدون مرز با بيمارستان نورافشار خبردادند كه در آينده اي نه چندان دور اين امر محقق مي گردد .