راه اندازی بخش اندوسکوپی

راه اندازی بخش اندوسکوپی بیمارستان نورافشار

افزايش روز افزون مشكلات دستگاه گوارشخدمات تشخیص و درمانی بخش اندوسكوپي

 

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فوق تخصصی نور افشار، دكترمحمد نعيمي پور از راه اندازی بخش اندوسکوپی در بیمارستان نورافشار خبرداد.

رئيس بيمارستان فوق تخصصي توانبخشی، پزشکی و ورزشی نورافشار، گفت: افزايش روز افزون مشكلات دستگاه گوارش و پي بردن عامه مردم به آن مسئله مهم و حياتي وضعيتي پيش اورده است كه مراجعه براي پيگيري بيماريهاي گوارشي روز به روز زياد مي شود . اين بخشبا پیگیری های فراوان و هماهنگی با فوق تخصص گوارش ومتخصص بیهوشی، با هدف ارائه خدمت به بيماران بازتواني و توانبخشي افتتاح و راه اندازی شده است.
دکتر محمد نعيمي پور در خصوص راه اندازی بخش اندوسكوپي اظهار کرد، روشهاي علمي متنوعي براي ارزيابي و بررسي قسمتهاي ابتدايي و انتهايي لوله گوارش وجود دارد اما به اذعان صاحب نظران علمي از قطعي ترين آن روشها اندوسكوپي است . اندوسكوپي علاوه بر اينكه يك روش تشخيصي است در كنار آن با اين روش مي توان تعداد زيادي از اقدامات درماني را نيز همزمان انجام داد.

ایشان در ادامه سخنان خود بیان کرد که با توجه به فعال شدن این بخش در درمانگاه تخصصی روزانه بيمارستان نورافشار، بيماران مي توانند با مراجعه خدمات تشخیص و درمانی خود را در کمترین زمان و با بهترین کیفیت دریافت نمایند.