به وب سایت بیمارستان نور افشار خوش آمدید

بازديد رئيس محترم ستاد ارتش به دعوت از رئيس محترم هلال احمر از بيمارستان موقوفه خيريه فوق تخصصي نورافشار

امروز مورخ 98/4/5 جلسه اي با حضور امير دريادار دكترحبيب الله سياري رئيس ستاد ومعاونت محترم هماهنگ كننده فرمانده كل ارتش، دريادار دوم دكتر مصطفي مداح رئيس اداره بهداشت و درمان ارتش، دكتر علي اصغرپيوندي رئيس محترم جمعيت هلال احمر ايران، دكتر سيد حسين دشتي خزانه دارمحترم كل جمعيت هلال احمر، داريوش سودي رئيس محترم هيأت امناء بيمارستان، غلامحسين عليزاده مشاورمحترم عالي رياست بيمارستان و دكتر مجيد نوري رياست محترم بيمارستان برگزار گرديد.

در پايان ايشان از بخشهاي بيمارستان و عمليات هاي عمراني صورت گرفته و مركز توانبخشي كودكان بازديد به عمل آوردند.

 

 

                                          4

 1

2

 

 

 

3

 

 

اخبار حرکتی