به وب سایت بیمارستان نور افشار خوش آمدید

پنجمين سمينار تازه هاي سونوگرافي در درد و بلوك عصبي

 

 

                                                                                                               WhatsApp Image 2019-06-16 at 10.32.20 AM

    

 

                    

 

پنجمين سمينار تازه هاي سونوگرافي در درد و بلوك عصبي با هدف آموزش و تبادل اطلاعات با ساير همكاران در تاريخ 30 و 31 خرداد ماه در بيمارستان فوق تخصصي نورافشار برگزار گرديد.در ابتدا رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي بوشهر سخنراني افتتاحيه ي سمينار را برگزار نمودند.

در اين همايش در خصوص روشهاي كنترل درد تحت گايد سونوگرافي بحث و تبادل نظر شد و اساتيد دانشگاههاي مختلف اعم از شهيد بهشتي، ايران، تهران، مشهد، بوشهر و گلستان دانسته هاي خود را در اين زمينه بيان كردند.

پس از آن كارگاههاي آموزش كاربرد سونوگرافي در بلوكهاي عصبي جهت شركت كنندگان تحت نظر اساتيد دانشگاههاي مختلف برگزار گرديد. اين سمينار توسط همكاران علوم پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي و انجمن مطالعات درد ايران در دو روز برگزار گرديد.

 

 


  

اخبار حرکتی