به وب سایت بیمارستان نور افشار خوش آمدید

تقدير رياست بيمارستان از كادر پرستاري

IMG 7837 IMG 7822 IMG 7760
IMG 7973 IMG 7939 IMG 7894
IMG 8097 IMG 8009 IMG 7916

   

IMG 8043

اخبار حرکتی