به وب سایت بیمارستان نور افشار خوش آمدید

برگزاري مانور بحران

به گزارش روابط عمومي بيمارستان نورافشار، امروز مورخ 1398/11/21 مانور بحران برگزار گرديد.

 

WhatsApp Image 2020-02-10 at 12.15.50 PM WhatsApp Image 2020-02-10 at 12.15.50 PM1 WhatsApp Image 2020-02-10 at 12.15.51 PM1
WhatsApp Image 2020-02-10 at 12.15.52 PM1 WhatsApp Image 2020-02-10 at 12.15.52 PM WhatsApp Image 2020-02-10 at 12.15.51 PM

اخبار حرکتی