به وب سایت بیمارستان نور افشار خوش آمدید

تسليت

2032336543-talab-org

 

 

 

جناب آقاي دكتر نوري

 

فقدان مادر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت.

 

غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی

 

و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.

 

 

 

 

اخبار حرکتی