جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

استخدام

استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی

بيمارستان فوق تخصصي نورافشار، جهت تکمیل کادر بخش آزمایشگاه نیازمند کارشناس علوم آزمایشگاهی می باشد.

شماره تماس 7582-021 داخلی 1160و1161 واحد منابع انسانی 

استخدام منشی 

بيمارستان فوق تخصصي نورافشار، جهت تکمیل کادر خود نیازمند به منشی با روابط عمومی خوب می باشد.

شرایط متقاضیان: 

  • تسلط به ICDL
  • تسلط به Office به ویژه Word و Excel و powerpoint

شماره تماس 7582-021 داخلی 1160و1161 واحد منابع انسانی 

استخدام آشپز

بیمارستان فوق تخصصی نورافشار جهت تکمیل کادر خود نیازمند به آشپز با تجربه کار مرتبط می باشد.

شماره تماس 7582-021 داخلی 1160و 1161 واحد منابع انسانی

استخدام پرستار

بیمارستان فوق تخصصی نورافشار جهت تکمیل کادر پرستاری خود از پرستاران مجرب با حقوق و مزایای خوب دعوت به همکاری می نماید.

شماره تماس 7582-021 داخلی 1311و 1312 خانم اسماعیل تبار

استخدام باغبان

بيمارستان فوق تخصصي نورافشار، جهت تکمیل کادر خود نیازمند به کارگر ساده باغبانی آقا به صورت پاره وقت و حداکثر سن 35 سال با تجربه کار مرتبط می باشد.

شماره تماس 7582-021 داخلی 1160و1161 واحد منابع انسانی