کارگاه «احیای قلبی-ریوی پایه و پیشرفته»

کارگاه «احیای قلبی-ریوی پایه و پیشرفته»در بیماران کووید ۱۹ و نان کووید امروز مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ با حضور پرسنل درمانی و پاراکلینیک در بخش ICU2 برگزار گردید.ابتدا در خصوص BLS و در ادامه ACLS مطابق آخرین پروتکل AHA(2020)
توضیحاتی ارایه شد.همچنین نحوه صحیح ماساژ و تهویه بیمار با امبوبگ،کاربرد صحیح داروها،پروتکل درمانی VF و VT بطور عملی آموزش داده شد.
وسایل کمک آموزشی: مولاژ، وسایل اکسیژن تراپی،امبوبگ،فیلتر HME.درپایان از فراگیران نظرسنجی بعمل آمد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X