بایگانی‌ها: بخش ها (دپارتمان)

طب سوزنی

ساعت یکشنبه چهارشنبه 10:00 دکتر سیده فاطمه سید…

روانپزشکی

ساعت دوشنبه 10:00 دکتر الهام کاملی روانپزشک نمایش…

درد

ساعت سه شنبه 11:00 دکتر سيامک مرادی درد…
X