دکتر سیده فاطمه سید کریمی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 14:00 - 10:00
چهارشنبه 14:00 - 10:00
none -
  • مورد تایید سازمان بهداشت جهانی
  • اثر بخشی با ایجاد تعادل در انرژی حیاتی بدن
  • بیشترین تاثیر در کاهش دردهای مزمن
  • بهبود رشد و سلامت داخلی بدن
  • موثر در انواع بیماری های جسمی و روانی
  • پیشگیری از انواع بیماری ها
  • بسیار کاربردی در زیبایی و پوست
X