دکتر خدیجه نعمتی

درباره پزشک

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 13:00 - 10:00
X