دکتر رضا شيرواني بختياري

درباره پزشک

دارای بورد تخصصی آسیب های ورزشی، آرتروسکوپی و تعویض مفصل

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
سه شنبه 13:00 - 11:00
پنجشنبه 11:00 - 09:00
none -
X