دکتر مرتضي آقائي افشار

درباره پزشک

متخصص پزشکی ورزشی، متخصص آسیب ورزشی عضلانی، اسکلتی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
چهارشنبه 12:00 - 10:00
none -
X