خدمات پزشکی-پرستاری در منزل

 

واحد پرستاری در منزل بیمارستان فوق تخصصی نورافشار آماده ارائه خدمات زیر می باشد:

vارائه کلیه خدمات پزشکی-پرستاری در منزل

vویزیت پزشک، تزریقات و پانسمان

vانجام تست های کرونا در منزل

vمراقبت از بیمار و سالمند

vفیزیوتراپی و بازتوانی

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و تعیین وقت با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

021-22824030

09120994692