داخلی

در کلینیک تخصصی داخلی بیمارستان فوق تخصصی نورافشار با کمک متخصصان نامی و مجرب به پیشگیری، تشخیص و درمان طیف وسیعی از بیماری از جمله موارد زیر پرداخته می شود:

vانواع سرطان

vبیماری ها و مشکلات دستگاه گوارش

vبیماری های کبد و کلیه

v بیماری های عفونی و تب دار، کرونا

v بیماری های غدد، تیروئید

vکم خونی 

vبیماری های ریه

 

جهت تعیین وقت با پذیرش کلینیک تماس بگیرید:

021-7582 داخلی 1131و 1132

 

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
08:00
team

دکتر عبدالحسين عظمائيان

نمایش پروفایل
11:00 - 08:00
دکتر عبدالحسين عظمائيان
09:00
team

دکتر بابک ديلمی

نمایش پروفایل
12:00 - 09:00
دکتر بابک ديلمی
team

دکتر بابک ديلمی

نمایش پروفایل
12:00 - 09:00
دکتر بابک ديلمی
team

دکتر بابک ديلمی

نمایش پروفایل
12:00 - 09:00
دکتر بابک ديلمی
team

دکتر بابک ديلمی

نمایش پروفایل
12:00 - 09:00
دکتر بابک ديلمی
team

دکتر بابک ديلمی

نمایش پروفایل
12:00 - 09:00
دکتر بابک ديلمی
10:00
team

دکتر جواد مینوئی فر

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر جواد مینوئی فر
team

دکتر حسن صفاریه

نمایش پروفایل
13:00 - 10:00
دکتر حسن صفاریه
team

دکتر جواد مینوئی فر

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر جواد مینوئی فر
team

دکتر حسن صفاریه

نمایش پروفایل
13:00 - 10:00
دکتر حسن صفاریه
team

دکتر جواد مینوئی فر

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر جواد مینوئی فر
team

دکتر حسن صفاریه

نمایش پروفایل
13:00 - 10:00
دکتر حسن صفاریه
team

دکتر جواد مینوئی فر

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر جواد مینوئی فر
team

دکتر حسن صفاریه

نمایش پروفایل
13:00 - 10:00
دکتر حسن صفاریه
team

دکتر جواد مینوئی فر

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر جواد مینوئی فر
team

دکتر حسن صفاریه

نمایش پروفایل
13:00 - 10:00
دکتر حسن صفاریه
11:00
team

دکتر محمدجواد فياض

نمایش پروفایل
13:00 - 11:00
دکتر محمدجواد فياض
12:00
team

دکتر محمد هاشميان

نمایش پروفایل
14:00 - 12:00
دکتر محمد هاشميان
X