داخلی

در کلینیک تخصصی داخلی بیمارستان فوق تخصصی نورافشار با کمک متخصصان نامی و مجرب به پیشگیری، تشخیص و درمان طیف وسیعی از بیماری از جمله موارد زیر پرداخته می شود:

vانواع سرطان

vبیماری ها و مشکلات دستگاه گوارش

vبیماری های کبد و کلیه

v بیماری های عفونی و تب دار، کرونا

v بیماری های غدد، تیروئید

vکم خونی 

vبیماری های ریه

 

جهت تعیین وقت با پذیرش کلینیک تماس بگیرید:

021-7582 داخلی 1131و 1132

 

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
08:00

دکتر عالیه پوردست

نمایش پروفایل
10:00 - 08:00
دکتر عالیه پوردست
09:00

دکتر بابک ديلمی

نمایش پروفایل
12:00 - 09:00
دکتر بابک ديلمی

دکتر بابک ديلمی

نمایش پروفایل
12:00 - 09:00
دکتر بابک ديلمی

دکتر بابک ديلمی

نمایش پروفایل
12:00 - 09:00
دکتر بابک ديلمی

دکتر بابک ديلمی

نمایش پروفایل
12:00 - 09:00
دکتر بابک ديلمی

دکتر بابک ديلمی

نمایش پروفایل
12:00 - 09:00
دکتر بابک ديلمی
11:00

دکتر محمدجواد فیاض

نمایش پروفایل
13:00 - 11:00
دکتر محمدجواد فیاض
12:00

دکتر محمد هاشمیان

نمایش پروفایل
14:00 - 12:00
دکتر محمد هاشمیان