دپارتمان توانبخشي

در دپارتمان توانبخشی بيمارستان فوق تخصصی نور افشار تلاش می شود تا با تمركز بر افزايش كيفيت زندگی و حفظ شان ومنزلت بيمار به ارتقاء سطح كارايی شخص و درمان او، كمک شود. بدون شک دستيابی به اين هدف جز با فراهم نمودن تيم پزشكی مجرب و نيروی انسانی متخصص و برنامه ای منسجم و سازمان يافته امكان پذير نخواهد بود.

بيمارستان نورافشار به عنوان تنها بيمارستان فوق تخصصی توانبخشی در كشور به عنوان مجموعه ای كامل و با رويكرد ارائه خدمات به كودكان و بزرگسالان كم توان و ناتوان به منظور دستيابی آنان به يک زندگی مستقل در جامعه می پردازد.

اين بخش مجموعا دارای 16 كابين است كه به مدرن ترين تجهيزات الكتروتراپی، مكانوتراپی، ليزر پرتوان، شاک ويو، مگنت، RTMS و … مجهز شده است.

كادر تخصصی توانبخشی و بازتوانی بيمارستان نورافشار، خدمات زير را ارائه می دهند.

vكاردرماني
vگفتار درماني
vارتوپدي فني
vفيزيوتراپي
vآب درماني
vشنوايي سنجي
vدرمان بی اختياری ادرار

ساعات کاری:

ساعت 7 الی 19 به جز تعطیلات رسمی