جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

رسیدگی به شکایات


مراجعه كننده محترم؛

ضمن تشكر از انتخاب بيمارستان نورافشار، خواهشمند است اگر در طول روند درمان در بيمارستان با هر گونه مشكل، انتقاد يا شكايتی مواجه شديد فرم رسيدگی به شكايات را از طريق لينک زير تكميل نمایيد.

حداكثر ظرف مدت 72 ساعت به شكايت شما رسيدگی خواهد شد.