جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سایر خدمات

سایر خدمات پاراکلینیکی بیمارستان فوق تخصصی نورافشار:

 • داروخانه
 • فیزیوتراپی
 • کاردرمانی
 • گفتاردرمانی
 • شنوایی سنجی
 • آب درمانی
 • بیوفیدبک
 • اسپیرومتری
 • تست ورزش
 • یورودینامیک
 • نوار عصب و عضله
 • rTMS
 • PRP عضلانی اسکلتی
 • نوار قلب ECG
 • نوار مغزیEEG
 • نوار عصب-عضله EMG-NCV
 • اکوی قلب Echo Cardio Graphy
 • اسکن کف پا
 • آنالیز ترکیبات بدن