جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سایر خدمات

سایر خدمات پاراکلینیکی بیمارستان فوق تخصصی نورافشار:

 
 • داروخانه

 • فیزیوتراپی

 • کاردرمانی

 • گفتاردرمانی

 • شنوایی سنجی

 • آب درمانی

 • بیوفیدبک

 • اسپیرومتری

 • تست ورزش

 • یورودینامیک

 • نوار عصب و عضله

 • rTMS

 • PRP عضلانی اسکلتی

 • نوار قلب ECG

 • نوار مغزیEEG

 • نوار عصب-عضله EMG-NCV

 • اکوی قلب Echo Cardio Graphy

 • اسکن کف پا

 • آنالیز ترکیبات بدن