طب سالمندی

 

در کلینیک طب سالمندی بیمارستان فوق تخصصی نورافشار با ارزیابی جامع و همه جانبه یک فرد سالمند، ضمن کاهش دفعات عزیزان سالمند به پزشکان مختلف، با در نظر داشتن وضعیت عملکردی، اجتماعی و خانوادگی بیمار و انتخاب بهترین برنامه درمانی و مراقبتی متناسب با ویژگی های هر بیمار خاص، نقش موثری در روند بهبودی و بازتوانی آنان داشته و حفظ حداکثر استقلال و کیفیت زندگی بیماران را در اولویت قرار می دهند.

یکی از مواردی که کلینیک طب سالمندی نورافشار را از سایر کلینیک های سالمندان متمایز می کند، دسترسی به مجهزترین مجموعه توانبخشی خاورمیانه در بیمارستان فوق تخصصی نورافشار است که موجب شده است با هدف توانبخشی به بیماران سالمند با اختلالات عصبی عضلانی  و  نیازمند توانبخشی اعم از بیماران دچار شکستگی لگن، بیماران تعویض مفصل ، بیماران با سابقه سقوط و ضایعات نخاعی، خدمات گفتاردرمانی، کاردرمانی، فیزیوتراپی، شنوایی سنجی و  آب درمانی ارائه شود.

ساعت