جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

طب سوزنی

طب سوزنی از قرن ها پیش به عنوان یک سیستم درمانی در فرهنگ چین و آسیای شرقی استفاده می شد، از این طب برای درمان بسیاری از بیماری ها از جمله تسکین درد استفاده می شود.

امروزه طب سوزنی رونق زیادی در بین جوامع مختلف پیدا کرده است و برای امراض مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

در هنگام انجام طب سوزنی هیچ دردی احساس نمی کنید. سوزن ها بسیار نازک و در حد دو یا سه میلیمتری موی انسان هستند. طب سوزنی میتواند شما را از بسیاری از درد ها نجات دهد.

این طب که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی است در  درمان بیماری های مختلف، می تواند درمانی بی عارضه و کمکی در کنار درمان شیمیایی باشد. برخی از مهم ترین مواردی که در این طب به آن پرداخته می شود عبارتست از :

vاثر بخشی با ایجاد تعادل در انرژی حیاتی بدن

vبیشترین تاثیر در کاهش دردهای مزمن

vبهبود رشد و سلامت داخلی بدن

vموثر در انواع بیماری های جسمی و روانی

vپیشگیری از انواع بیماری ها

vبسیار کاربردی در زیبایی و پوست

 

جهت تعیین وقت با پذیرش کلینیک تماس بگیرید:

021-7582 داخلی 1131و 1132